HP 255 G3 user manual download (Page 31 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 82
Installera ett WLAN
För att installera ett WLAN och ansluta datorn till Internet behöver du följande utrustning:
Ett bredbandsmodem (DSL eller kabel)
(1)
och en Internettjänst med hög hastighet köpt från en
Internetleverantör
En trådlös router
(2)
(köps separat)
En trådlös dator
(3)
OBS!
Vissa modem är utrustade med inbyggd trådlös router. Vänd dig till din Internetleverantör om
du behöver ta reda på vilken typ av modem du har.
I illustrationen nedan ser du ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk som är anslutet till
Internet.
Allteftersom ditt nätverk växer kan ytterligare trådlösa och trådbundna datorer anslutas till nätverket
för att få åtkomst till Internet.
Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller
Internetleverantören.
Konfigurera en trådlös router
Mer hjälp om hur du konfigurerar din trådlösa router finns i informationen från routertillverkaren eller
Internetleverantören.
OBS!
Du rekommenderas att först ansluta den nya trådlösa datorn till routern via den nätverkskabel
som medföljer routern. När datorn är ansluten till Internet kopplar du loss kabeln och går ut på
Internet via det trådlösa nätverket.
Skydda ditt WLAN
När du konfigurerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att
säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. WLAN på
offentliga platser (hotspots), som kaféer och flygplatser, kanske inte har någon säkerhet alls. Om du
inte vet hur säker din dator är i en hotspot, bör du bara skicka icke-konfidentiell e-post och surfa på
säkra sidor på Internet.
Trådlösa radiosignaler färdas utanför nätverket, varför andra WLAN-enheter kan plocka upp
oskyddade signaler. Skydda ditt WLAN med följande säkerhetsåtgärder:
Använd en brandvägg.
En brandvägg kontrollerar både information och förfrågningar som skickas till ditt nätverk och
stoppar eventuella misstänkta objekt. Brandväggar finns både som programvara och
maskinvara. I vissa nätverk används en kombination av båda.
Använd trådlös kryptering.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
19
Sample