HP 255 G3 user manual download (Page 30 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 82
Använda ett WLAN
Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra
datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
OBS!
Termerna
trådlös åtkomstpunkt
och
trådlös router
används ofta omväxlande.
Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller ett publikt WLAN använder vanligtvis
trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och separera kritiska
nätverksfunktioner.
Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter
flera trådlösa och kabelanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan
att kräva ytterligare maskin- eller programvara.
Du måste ansluta datorn till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk
eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i datorn.
Använda en Internetleverantör
Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du skapa ett konto hos en Internetleverantör.
Kontakta en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören
hjälper dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa dator till modemet,
och testar att Internettjänsten fungerar.
OBS!
Internetleverantören ger dig ett användarnamn och ett lösenord för Internetanslutningen.
Anteckna dessa och förvara dem på en säker plats.
18
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample