HP 255 G3 user manual download (Page 3 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 82
Säkerhetsmeddelande
VARNING:
Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn
direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att
ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg
blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till
exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn
och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
Sample