HP 255 G3 user manual download (Page 29 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 82
Använda reglagen i operativsystemet
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett
nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du operativsystemskontroller:
1.
Skriv
kontrollpanel
på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen
.
2.
Välj
Nätverk och Internet
och välj
Nätverks- och delningscenter
.
Om du vill ha mer information skriver du
hjälp
på Startskärmen och väljer sedan
Hjälp och support
.
Dela data och enheter och få tillgång till programvara
När datorn ingår i ett nätverk är du inte begränsad till att bara använda den information som är lagrad
på din dator. Nätverksanslutna datorer kan utbyta programvara och data med varandra.
OBS!
När en skiva som en DVD-film eller ett spel är kopieringsskyddad kan den inte delas.
Så här delar du mappar eller innehåll inom ett nätverk:
1.
Öppna
Utforskaren
från Windows-skrivbordet.
2.
Gå till
Den här datorn
och klicka på en mapp med innehåll som du vill dela. Välj
Dela
i
navigeringsfältet högst upp på skärmen och klicka på
Välj personer
.
3.
Skriv ett namn i rutan
Fildelning
och klicka sedan på
Lägg till
.
4.
Klicka
Dela
och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Så här delar du ut enheter inom ett nätverk:
1.
Från Windows-skrivbordet högerklickar du på nätverksstatusikonen i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet.
2.
Välj
Öppna Nätverks- och delningscenter
.
3.
Välj ett aktivt nätverk under
Visa dina aktiva nätverk
.
4.
Välj
Ändra avancerade delningsinställningar
för att ställa in delningsalternativ för sekretess,
nätverksidentifiering, fil- och skrivardelning eller andra nätverksalternativ.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
17
Sample