HP 255 G3 user manual download (Page 28 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 82
3
Ansluta datorn till ett nätverk
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information
på miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I
det här kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för ledningar. Datorn kan vara utrustad med en
eller flera av följande trådlösa enheter:
Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen
kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser
som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns
mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
HP:s mobila bredbandsmodul (endast vissa modeller) – En WWAN-enhet (trådlöst WAN) som
ger trådlös anslutning i ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar
basstationer (liknande mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger effektiv
täckning i hela delstater, regioner eller till och med länder.
Bluetooth-enhet (endast vissa modeller) – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för anslutning till
andra Bluetooth-enheter som datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett
PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära
varandra – i normalfallet inom 10 meter.
Mer information om trådlös teknik finns i informationsmaterialet och webbplatslänkarna i Hjälp och
support. Skriv
hjälp
på Startskärmen och välj sedan
Hjälp och support
.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en av dessa metoder:
Knappen, omkopplaren eller tangenten för trådlöst eller tangenten för flygplansläge (i det här
kapitlet kallas alla dessa för knappen för trådlöst) (endast vissa modeller)
Operativsystemskontroller
Använda knappen för trådlöst
Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och, på vissa modeller, två lampor för
trådlöst. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, och om datorn har en lampa för trådlöst
tänds denna lampa (vit) när du startar datorn.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter. Om lampan för trådlöst är vit, betyder det att åtminstone en av de trådlösa
enheterna är på. Om lampan för trådlöst är släckt, betyder det att alla trådlösa enheter är avstängda.
OBS!
På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda.
Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för
trådlöst för att starta eller stänga av dem samtidigt.
16
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample