HP 255 G3 user manual download (Page 27 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 82
VIKTIGT:
Alla etiketter som beskrivs i det här avsnittet finns på något av följande 3 ställen beroende
på din datormodell: på datorns undersida, i batterifacket eller under serviceluckan.
Serviceetikett – Innehåller viktig information för att identifiera din dator. När du kontaktar support
kommer du förmodligen att bli ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller
modellnumret. Leta rätt på de här numren innan du kontaktar support.
Din serviceetikett liknar något av exemplen nedan. Titta på bilden som närmast motsvarar
serviceetiketten på din dator.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiod
(4)
Modellnummer (endast vissa modeller)
Etikett med Microsoft® äkthetscertifikat (vissa modeller endast före Windows 8) – innehåller
Windows-produktnyckeln. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka
operativsystemet. HP-plattformar som är förinstallerade med Windows 8 eller Windows 8.1 har
ingen fysisk etikett utan en elektroniskt installerad digital produktnyckel.
OBS!
Denna digitala produktnyckel identifieras och aktiveras automatiskt av operativsystem
från Microsoft när Windows 8 eller Windows 8.1 ominstalleras med HP-godkända
återställningsmetoder.
Etikett med föreskrifter – visar information om föreskrifter om datorn.
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för de länder eller regioner där enheterna har godkänts för
användning.
Etiketter
15
Sample