HP 255 G3 user manual download (Page 26 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 82
Undersidan
Komponent
Beskrivning
(1)
Batterispärr
Låser fast och frigör batteriet i batteriplatsen.
(2)
Batterifack
Rymmer batteriet.
(3)
Ventil
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning.
Det är normalt att den interna fläkten slås på och av
under vanlig drift.
(4)
Batteriets frigöringsspärr
Frigör batteriet.
(5)
Högtalaröppningar (2)
Producerar ljud.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet
eller reser utomlands med datorn.
14
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample