HP 255 G3 user manual download (Page 25 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 82
Tangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc
-tangent
Visar systeminformation när den trycks ned i kombination
med
fn
-tangenten.
(2)
fn
-tangent
Utför systemfunktioner som används ofta när den trycks
ned i kombination med
mellanslags
- eller
esc
-tangenten.
(3)
Windows-tangent
Tar dig tillbaka till Startskärmen från en öppen app eller
Windows-skrivbordet.
OBS!
Om du trycker på Windows-tangenten en gång till
kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
(4)
Åtgärdstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta.
(5)
num lock
-tangent
Växlar mellan navigeringsfunktion och numerisk funktion
på den integrerade numeriska knappsatsen.
OBS!
Den tangentbordsfunktion som är aktiv när datorn
stängs av aktiveras när datorn startas igen.
(6)
Integrerad numerisk tangentsats
När
num lock
har aktiverats kan den användas som ett
externt numeriskt tangentbord.
Ovansidan
13
Sample