HP 255 G3 user manual download (Page 24 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 82
Knapp
Komponent
Beskrivning
Strömknapp
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget
genom att snabbt trycka på knappen.
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom
att snabbt trycka på knappen.
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
VIKTIGT:
Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat ge respons och det inte går att
använda avstängningsprocedurerna i Windows kan du
stänga av datorn genom att hålla ned strömknappen i minst
5 sekunder.
OBS!
Intel® Rapid Start Technology (endast på vissa
modeller) aktiveras på fabriken. Med Rapid Start
Technology kan datorn snabbt återställas vid inaktivitet.
Mer information finns i
Initiera strömspar- eller viloläget
på sidan
41
.
Mer information om strömhanteringsinställningar finns i
Energialternativ. Skriv
energi
på Startskärmen, välj
Inställningar för strömbrytaren och strömsparknappen
och
välj sedan
Power and sleep
(strömbrytaren och
strömsparknappen) i listan med appar.
12
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample