HP 255 G3 user manual download (Page 23 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 82
Lampor
Komponent
Beskrivning
(1)
Strömlampa
Tänd: Datorn är på.
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga ström.
(2)
Caps Lock-lampa
Tänd: Med caps lock-läget aktiverat skrivs alla tangenter
versalt.
(3)
Lampa för ljudavstängning
Gul: Datorljudet är avstängt.
Släckt: Datorljudet är på.
(4)
Lampa för trådlöst
Tänd: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för
trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®-
enhet, är på.
OBS!
På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla
trådlösa enheter är avstängda.
Ovansidan
11
Sample