HP 255 G3 user manual download (Page 22 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 82
Ovansidan
Styrplatta
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattans zon
Läser av dina fingergester för att flytta pekaren eller aktivera
objekt på skärmen.
OBS!
Styrplattan stöder även kantsvepningsgester. Mer
information finns i
Svep från kanten
på sidan
31
.
(2)
Vänster knapp på styrplattan
Fungerar som vänstra knappen på en extern mus.
(3)
Höger knapp på styrplattan
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
10
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample