HP 255 G3 user manual download (Page 21 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 82
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
WLAN-antenner (1 eller 2)* (endast vissa
modeller)
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa
nätverk (WLAN).
(2)
WWAN-antenner (1 eller 2)* (endast vissa
modeller)
Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med
trådlöst WAN (WWAN).
(3)
Webbkameralampa
Tänd: Webbkameran används.
(4)
Webbkamera
Spelar in video och tar foton. Med vissa modeller kan du delta i
videokonferenser och chatta online med strömmande video.
Om du vill använda webbkameran skriver du
kamera
Startskärmen och väljer sedan
Kamera
i listan med appar.
(5)
Intern mikrofon
Spelar in ljud.
(6)
Intern bildskärmsomkopplare
Stänger av skärmen och initierar strömsparläge om skärmen
fälls ned medan strömmen är på.
OBS!
Den interna skärmströmbrytaren är inte synlig från
datorns utsida.
*Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast
antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i
Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter
. Du når den här handboken genom att skriva
support
på Startskärmen och välja appen
HP
Support Assistant
.
Bildskärm
9
Sample