HP 255 G3 user manual download (Page 20 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 82
Komponent
Beskrivning
OBS!
Se till att enhetskabeln har en kontakt med 4 ledare
som stöder både ljudutgång (hörlurar) och ljudingång
(mikrofon).
(9)
Hårddisklampa
Blinkar vitt: Hårddisken används.
(10)
Strömlampa
Tänd: Datorn är på.
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga
ström.
OBS!
Intel® Rapid Start Technology (endast på vissa
modeller) aktiveras på fabriken. Med Rapid Start
Technology kan datorn snabbt återställas vid inaktivitet.
Mer information finns i
Initiera strömspar- eller viloläget
på sidan
41
.
8
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample