HP 255 G3 user manual download (Page 2 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 82
© 2013, 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD är ett varumärke som tillhör Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett
varumärke som tillhör ägaren och som
används av Hewlett-Packard Company på
licens. Intel är ett varumärke som tillhör
Intel Corporation i USA och andra länder.
Microsoft och Windows är USA-registrerade
varumärken som tillhör Microsofts
företagsgrupp.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller
för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i
detta dokument skall anses utgöra en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Tredje utgåvan: augusti 2014
Första utgåvan: december 2013
Dokumentartikelnummer: 752220-103
Produktmeddelande
I den här handboken beskrivs funktioner
som är gemensamma för de flesta
modeller. Vissa funktioner kanske inte är
tillgängliga på din dator.
Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga
utgåvor av Windows. För att du ska kunna
dra full nytta av funktionerna i Windows kan
datorn behöva uppgraderas och/eller det
kan krävas separat inköpt maskinvara,
drivrutiner och/eller programvara. Se
för ytterligare
information.
Du kan hämta den senaste
användarhandboken genom att gå till
support
och välja ditt
land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara
filer
och följ sedan anvisningarna på
skärmen.
Villkor för programvaran
Genom att installera, kopiera, hämta eller
på annat sätt använda något av de
förinstallerade programmen på den här
datorn samtycker du till villkoren i HP:s
licensavtal för slutanvändare (EULA). Om
du inte godtar dessa licensvillkor ska du
returnera den oanvända produkten i sin
helhet (både maskinvara och programvara)
inom 14 dagar för återbetalning enligt
säljarens återbetalningsregler.
Om du vill ha mer information eller vill
begära full återbetalning av priset för datorn
ska du vända dig till säljaren.
Sample