HP 255 G3 user manual download (Page 19 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 82
Vänster sida
Komponent
Beskrivning
(1)
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS!
Säkerhetskabeln är avsedd att användas i
avvärjande syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn
blir skadad eller stulen.
(2)
Strömkontakt
Ansluter en nätadapter.
(3)
Nätadapterlampa
Vit: Nätadaptern är ansluten och batteriet är laddat.
Gul: Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas.
Släckt: Datorn drivs med batteriström.
(4)
Ventiler (2)
Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt
att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(5)
HDMI-port
Ansluter en extra ljud- eller videoenhet, t.ex. en HDTV, en
valfri kompatibel digital- eller ljudkomponent eller en HDMI-
enhet med hög hastighet.
(6)
RJ-45-jack (nätverk)/statuslampor
Ansluter en nätverkskabel.
Vit: Nätverket är anslutet.
Gul: Nätverket används.
(7)
USB 3.0-port
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus,
extern hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb.
(8)
Jack för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset
eller en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en
headsetmikrofon (tillval). Detta uttag har inte stöd för
enheter med enbart mikrofon.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att
sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Ytterligare
säkerhetsinformation finns i
Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter
. Du når den här handboken genom att
skriva
support
på Startskärmen och välja appen
HP
Support Assistant
.
OBS!
När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
Vänster sida
7
Sample