HP 255 G3 user manual download (Page 18 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 82
Höger sida
Komponent
Beskrivning
(1)
USB 2.0-portar (2)
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord,
mus, extern hårddisk, skrivare, skanner eller USB-
hubb.
(2)
Optisk enhet (endast vissa modeller)
Används för att läsa en optisk skiva eller läsa och
skriva på en optisk skiva, beroende på vilken
datormodell du har.
OBS!
Information om kompatibla skivor finns på
webbsidan Hjälp och support (se
Fler HP-resurser
på sidan
3
). Följ anvisningarna på webbsidan för att
välja din datormodell. Välj
Drivrutiner och
nedladdningsbara filer
och följ sedan anvisningarna
på skärmen.
(3)
Utmatningsknapp för den optiska
enheten (endast vissa modeller)
Öppnar skivfacket.
6
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample