HP 255 G3 user manual download (Page 17 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 82
2
Lära känna datorn
Hitta information om maskin- och programvara
Hitta maskinvara
Så här tar du reda på vilken maskinvara som finns installerad i datorn:
1.
Skriv
kontrollpanel
på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen
.
2.
Välj
System och säkerhet
, välj
System
och klicka sedan på
Enhetshanteraren
i den vänstra
kolumnen.
En lista över alla enheter som har installerats på datorn visas.
Om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-versionsnumret trycker
du på
fn
+
esc
.
Hitta programvara
Så här får du reda på vilken programvara som finns installerad i datorn:
Från Startskärmen klickar du på nedåtpilen i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
Framsidan
Komponent
Beskrivning
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra,
hantera, dela eller få åtkomst till information.
Så här sätter du i ett kort:
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna
vända mot kortplatsen och skjut in kortet i
kortplatsen tills det sitter ordentligt på plats.
Så här tar du ut ett kort:
Dra ut kortet ur kortplatsen.
Hitta information om maskin- och programvara
5
Sample