HP 255 G3 user manual download (Page 16 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 82
Resurs
Innehållsförteckning
Uppge produktnummer, garantitid (angiven på serienummeretiketten), namn och postadress när du beställer ett tryckt
exemplar av garantiinformationen.
VIKTIGT:
Returnera INTE din HP-produkt till adressen ovan. Information om support i USA finns här:
go/contactHP
. Information om support över hela världen finns här:
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
4
Kapitel 1
Börja rätt
Sample