HP 255 G3 user manual download (Page 15 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 82
Fler HP-resurser
Du har redan använt
installationsanvisningarna
för att starta datorn och hitta den här guiden. Använd
den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.
Resurs
Innehållsförteckning
Installationsanvisningar
Översikt över konfigurering och funktioner i datorn
Hjälp och support
Du når Hjälp och support från Startskärmen genom att
skriva
hjälp
i sökfönstret och sedan välja
Hjälp och
support
. För support i USA, gå till
go/contactHP
. För support i resten
av världen, gå till
country/us/en/wwcontact_us.html
.
En stor mängd hur-gör-man- och felsökningsinformation
Support över hela världen
Om du behöver support på ditt eget språk går du till
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Chatta med en HP-tekniker online
Telefonnummer till support
Platser med HP-servicecenter
Säkerhet och arbetsmiljö
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv
support
på Startskärmen och välj sedan
appen
HP Support Assistant
.
2.
Välj
Den här datorn
och sedan
Användarhandböcker
.
– eller –
Gå till
ergo
.
Lämplig inställning av arbetsplatsen
Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar
din komfort och minskar risken för skador
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
Reglerings-, säkerhethets- och miljöföreskrifter
Så här öppnar du handboken:
Skriv
support
på Startskärmen och välj sedan
appen
HP Support Assistant
.
Viktiga föreskrifter, exempelvis information om rätt kassering
av batterier
Begränsad garanti
*
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv
support
på Startskärmen och välj sedan
appen
HP Support Assistant
.
2.
Välj
Den här datorn
och sedan
Garanti och
tjänster
.
– eller –
Gå till
go/orderdocuments
.
Specifik garantiinformation för den här datorn
*Du hittar information om produktens uttryckliga begränsade HP-garanti tillsammans med användarhandböckerna i datorn
och/eller på den CD/DVD som medföljer i kartongen. I vissa länder/regioner medföljer ett tryckt exemplar av den begränsade
HP-garantin i förpackningen. I de länder/regioner där garantin inte tillhandahålls i tryckt form kan du rekvirera ett tryckt
exemplar från
go/orderdocuments
eller skriva till HP:
Nordamerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
Europa, Mellanöstern, Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italien
Asien/Stillahavsområdet
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Fler HP-resurser
3
Sample