HP 255 G3 user manual download (Page 14 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 82
Tips om datorn
Du känner till att du kan se YouTube-videoklipp på datorn. Men visste du att du även kan
ansluta datorn till en TV eller spelkonsol? Mer information finns i
Ansluta videoenheter med en
HDMI-kabel
på sidan
26
.
Du känner till att du kan lyssna på musik på datorn. Men visste du att du även kan få
radioljudströmmar live till datorn och lyssna på radioprogram från hela världen? Se
Använda ljud
på sidan
24
.
Använd styrplattan och de nya pekgesterna i Windows för smidig kontroll över bilder och
textsidor. Se
Använda styrplattan och pekgester
på sidan
28
.
2
Kapitel 1
Börja rätt
Sample