HP 255 G3 user manual download (Page 13 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 82
1
Börja rätt
Den här datorn är ett kraftfullt verktyg avsett att förbättra ditt arbete och din underhållning. Läs det här
kapitlet, så får du information om hur du bäst använder datorn efter att ha installerat den, roliga saker
du kan göra med datorn och var du hittar fler HP-resurser.
Besök HP Apps Store
HP Apps Store erbjuder ett brett urval av populära spel, underhållnings- och musikappar,
produktivitetsappar och exklusiva HP-appar som du kan ladda ned till Startskärmen. Urvalet
uppdateras regelbundet och omfattar regionalt innehåll och landsspecifika erbjudanden. Besök HP
Apps Store ofta för att se efter om det finns nya och uppdaterade funktioner.
VIKTIGT:
Du måste vara ansluten till Internet för att få åtkomst till HP Apps Store.
OBS!
HP picks
finns endast i vissa länder.
Så här visar och hämtar du en app:
1.
På Startskärmen väljer du appen
Store
.
2.
Välj
HP picks
för att visa alla appar som finns tillgängliga.
3.
Välj den app som du vill hämta och följ sedan instruktionerna på skärmen. När hämtningen är
klar visas appen på skärmen Alla appar.
Bra metoder
När du konfigurerat och registrerat datorn rekommenderar vi att du utför följande steg att få ut så
mycket som möjligt av din smarta investering:
Anslut datorn till ett trådbundet eller trådlöst nätverk om det inte redan är gjort. Se
Ansluta
datorn till ett nätverk
på sidan
16
.
Bekanta dig med datorns maskin- och programvara. Se
Lära känna datorn
på sidan
5
och
Använda underhållningsfunktionerna
på sidan
23
om du vill ha mer information.
Uppdatera eller köp antivirusprogramvara. Mer information finns i
Använda antivirusprogramvara
på sidan
55
.
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsskivor eller en flashenhet för
återställning. Se
Säkerhetskopiera och återställa
på sidan
60
.
Besök HP Apps Store
1
Sample