HP 255 G3 user manual download (Page 10 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 82
Rengöringsprocedurer
.......................................................................................................
50
Rengöra bildskärmen (allt-i-ett-datorer eller bärbara datorer)
...........................
51
Rengöra sidorna eller höljet
..............................................................................
51
Rengöra styrplattan, tangentbordet och musen
................................................
51
Resa med eller transportera datorn
....................................................................................................
51
8
Skydda datorn och informationen
...................................................................................................................
53
Använda lösenord
..............................................................................................................................
53
Skapa lösenord i Windows
................................................................................................
54
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
................................................................................
54
Använda programvara för Internetsäkerhet
........................................................................................
54
Använda antivirusprogramvara
..........................................................................................
55
Använda brandväggsprogramvara
....................................................................................
55
Installera programvaruuppdateringar
.................................................................................................
55
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar
..........................................................................
55
Installera uppdateringar av HP- och tredjepartsprogramvara
............................................
55
Skydda det trådlösa nätverket
............................................................................................................
56
Säkerhetskopiera program och information
.......................................................................................
56
Använda tillvalet säkerhetskabellås
...................................................................................................
56
9
Använda Setup Utility (BIOS) och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
.......................................................
57
Starta Setup Utility (BIOS)
..................................................................................................................
57
Uppdatera BIOS
.................................................................................................................................
57
Ta reda på BIOS-versionen
...............................................................................................
57
Ladda ned en BIOS-uppdatering
.......................................................................................
58
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
.................................................................................
58
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
........................................
59
10
Säkerhetskopiera och återställa
...................................................................................................................
60
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
...............................................................................
60
Skapa HP Recovery-medier
..............................................................................................
60
Återställning
........................................................................................................................................
61
Återställning med HP Recovery Manager
..........................................................................
62
Vad du behöver veta
.........................................................................................
62
Använda HP Recovery-partitionen (endast vissa modeller)
..............................
63
Använda HP Recovery-medier för att återställa systemet
................................
63
Ändra datorns startordning
................................................................................
63
Ta bort HP Recovery-partitionen (endast vissa modeller)
.................................................
64
x
Sample