HP 255 G3 user manual download (Page 83 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 84
interni mikrofoni, prepoznavanje
23
isključivanje
46
isključivanje računala
46
izbrisane datoteke
vraćanje
63
J
javna WLAN veza
20
K
komponente
desna strana
6
donja strana
14
gornja strana
10
lijeva strana
7
prednja strana
5
zaslon
9
kontrole bežične veze
gumb
16
operacijski sustav
16
softver Wireless Assistant
16
korištenje lozinki
53
korištenje vanjskog izmjeničnog
napajanja
45
korporacijska WLAN veza
20
kritična razina napunjenosti
baterije
44
kritična sigurnosna ažuriranja,
instaliranje
55
L
LAN, povezivanje
21
lozinke
Setup Utility (BIOS)
54
Windows
54
lozinke programa Setup Utility
(BIOS)
54
lozinke za sustav Windows
54
M
medij za oporavak
stvaranje
62
stvaranje pomoću programa HP
Recovery Manager
63
minimizirana slika
stvaranje
64
mirovanje
izlazak
41
pokretanje
41
miš, vanjski
podešavanje postavki
28
mrežna utičnica, prepoznavanje
7
N
naljepnice
servisna
15
napajanje
baterija
42
napajanje iz baterije
42
naziv i broj proizvoda, računalo
15
O
odjeljak za bateriju,
prepoznavanje
14
održavanje
Čišćenje diska
50
Defragmentacija diska
49
održavanje računala
50
oporavak
diskovi
63, 65
HP Recovery Manager
64
korištenje HP-ova medija za
oporavak
63
medij
65
mogućnosti
63
podržani diskovi
63
pokretanje
65
sustav
64
USB izbrisivi memorijski
pogon
65
oporavak izvornog sustava
64
oporavak sustava
64
oporavak umanjene slike
65
optički pogon, prepoznavanje
6,
23
oznaka atesta bežičnih uređaja
15
oznaka Bluetooth
15
oznaka WLAN
15
oznake
atest bežičnih uređaja
15
Bluetooth
15
regulatorne
15
serijski broj
15
WLAN
15
P
particija za oporavak
uklanjanje
66
pincetna gesta dodirne pločice
29
podaci o bateriji, pronalaženje
43
područje dodirne pločice,
prepoznavanje
10
podržani diskovi
oporavak
63
pohranjivanje baterije
44
postavka veze na internet
18
postavljanje WLAN-a
18
postavljanje zaštite lozinkom
prilikom izlaska iz mirovanja
41
povezivanje s WLAN-om
20
pregled prilagodnika izmjeničnog
napona
45
prekidač ugrađenog zaslona,
prepoznavanje
9
prelazak prstom od desnog ruba
36
prelazak prstom od lijevog ruba
36
priključak, napajanje
7
priključak za napajanje,
prepoznavanje
7
priključci
HDMI
7, 24, 26
punjenje (s napajanjem)
24
USB 2.0
6
USB 3.0
7, 24
prilagodnik izmjeničnog napona
7
prilagodnik izmjeničnog napona,
pregled
45
putovanje s računalom
15, 44, 51
R
računalo, putovanje
44
radno okruženje
68
razine niske napunjenosti
baterije
43
redoslijed pokretanja
promjena u HP Recovery
Manager
65
regulatorne informacije
oznake atesta bežičnih
uređaja
15
regulatorna naljepnica
15
Kazalo
71
Sample