HP 255 G3 user manual download (Page 82 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 84
Kazalo
A
akcijske tipke
bežična veza
39
Pomoć i podrška
38
povećavanje svjetline
zaslona
38
prebacivanje slike zaslona
38
prepoznavanje
13
smanjivanje svjetline zaslona
38
AMD-ova dvoprocesorska grafička
kartica
47
antivirusni softver, upotreba
55
audioznačajke, testiranje
25
B
baterija
odlaganje u otpad
44
pohranjivanje
44
pražnjenje
43
razine niske napunjenosti
baterije
43
zamjena
45
bežična mreža, zaštita
56
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet
20
javna WLAN veza
20
korporacijska WLAN veza
20
potrebna oprema
18
povezivanje
20
sigurnost
19
upotreba
17
bežični zasloni, priključivanje
27
bežični zasloni kompatibilni sa
standardom Miracast
27
BIOS
ažuriranje
58
određivanje verzije
58
preuzimanje ažuriranja
59
Bluetooth uređaj
16, 21
Č
čišćenje računala
50
čitač memorijske kartice,
prepoznavanje
5
D
dodirna pločica
gumbi
10
Dodirni zaslon
upotreba
33
donje
15
dostava računala
51
E
elektrostatički izboj
69
G
gesta dodirne pločice za
pomicanje
29
gesta rotiranja na dodirnoj
pločici
30
gesta zumiranja dodirne pločice
29
gesta zumiranja na dodirnom
zaslonu
35
geste dodirne pločice
pincetne geste
29
pomicanje
29
rotiranje
30
zumiranje
29
geste dodirnog zaslona
36, 37
dodirivanje
34
geste prelaska prstom od
ruba
36
pincetne geste
35
pomicanje
34
povlačenje jednim prstom
33
rotiranje
35
geste dodirnog zaslona
stiskanjem
35
geste prelaska prstom od ruba
36
prelazak prstom od gornjeg
ruba
37
grafička kartica
AMD-ova dvoprocesorska
grafička kartica
47
hibridna grafička kartica
47
gumbi
desna tipka dodirne pločice
10
lijeva tipka dodirne pločice
10
napajanje
12
gumb napajanja
prepoznavanje
12
gumb za bežičnu vezu
16
gumb za uključivanje i isključivanje
prepoznavanje
12
H
HDMI
konfiguriranje zvuka
27
HDMI priključak
povezivanje
26
prepoznavanje
7, 24
hibridna grafička kartica
47
HP-ova particija za oporavak
oporavak
65
uklanjanje
66
HP-ova softverska ažuriranja i
ažuriranja drugih proizvođača,
instalacija
56
HP-ov medij za oporavak
oporavak
65
stvaranje
62
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
preuzimanje
60
upotreba
60
HP Recovery Manager
pokretanje
65
uklanjanje problema s
pokretanjem
65
I
instaliranje
dodatni sigurnosni kabel
56
kritična sigurnosna ažuriranja
55
integrirana numerička tipkovnica,
prepoznavanje
13, 39
interni mikrofon, prepoznavanje
9
70
Kazalo
Sample