HP 255 G3 user manual download (Page 79 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 84
11
Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u
inozemstvo s računalom.
Računalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u
rasponu od 0 – 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se računalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja
istosmjernim naponom, ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjenični napon ili
istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio za upotrebu na ovom računalu.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija. Radni napon i
struja ovise o platformi.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
19,5 V istosmjernog napona pri 2,31 A – 45 W
19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A – 65 W
Utikač za istosmjerni napon iz HP-ova
vanjskog napajanja
NAPOMENA:
ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim
naponom ne višim od 240 V rms.
NAPOMENA:
radni napon i jakost struje računala navedeni su na naljepnici s pravnim podacima o
sustavu.
Ulazno napajanje
67
Sample