HP 255 G3 user manual download (Page 57 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 84
Pojedinosti o ispravnom načinu odlaganja baterije potražite u odjeljku
Obavijesti o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša
. Da biste pristupili tom vodiču, na početnom zaslonu upišite
support
, a
zatim odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
.
Zamjena korisnički zamjenjive baterije
Značajka provjere baterije u programu HP Support Assistant obavještava vas da zamijenite bateriju
kada se unutarnja ćelija ne puni ispravno ili kada je kapacitet pohrane baterije slab. Ako je baterija
obuhvaćena HP-ovim jamstvom, upute obuhvaćaju ID jamstva. Poruka vas upućuje na HP-ovo web-
mjesto da biste dobili dodatne informacije o naručivanju zamjenske baterije.
Rad na vanjskom izmjeničnom napajanju
Dodatne informacije o povezivanju s izvorom izmjeničnog napona potražite na posteru
Upute za
postavljanje
isporučenom uz računalo.
Računalo ne upotrebljava baterijsko napajanje dok je spojeno s vanjskim izmjeničnim napajanjem
putem odobrenog prilagodnika izmjeničnog napona ili dodatnog uređaja za sidrenje/proširenje.
UPOZORENJE!
Da biste umanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo onaj prilagodnik
izmjeničnog napona koji ste dobili uz računalo, zamjenski prilagodnik izmjeničnog napona koji ste
dobili od HP-a ili kompatibilni prilagodnik izmjeničnog napona koji ste kupili od HP-a.
Priključite računalo u vanjski izvor napajanja izmjeničnim naponom u bilo kojem od sljedećih uvjeta:
UPOZORENJE!
Nemojte puniti bateriju računala dok se nalazite u zrakoplovu.
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
pri instaliranju ili izmjeni sistemskog softvera
pri zapisivanju podataka na disk (samo odabrani modeli)
pri pokretanju defragmentacije diska na računalima s unutarnjim tvrdim diskovima
pri stvaranju sigurnosne kopije ili izvođenju oporavka
Kada računalo priključujete u vanjsko izmjenično napajanje:
počinje punjenje baterije
svjetlina zaslona se povećava
promijenit će se izgled ikone mjerača napajanja na radnoj površini sustava Windows
Prilikom isključivanja računala iz vanjskog izmjeničnog napajanja događa se sljedeće:
računalo prelazi na baterijsko napajanje
automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi štednje baterije
promijenit će se izgled ikone mjerača napajanja na radnoj površini sustava Windows
Otklanjanje poteškoća s napajanjem
Ako na računalu povezanom s izvorom izmjeničnog napona primjećujete bilo koji od sljedećih
simptoma, pregledajte prilagodnik izmjeničnog napona:
Rad na vanjskom izmjeničnom napajanju
45
Sample