HP 255 G3 user manual download (Page 52 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 84
6
Upravljanje napajanjem
Računalo može upotrebljavati baterijsko ili vanjsko napajanje. Ako računalo radi samo na baterijskom
napajanju i izvor izmjeničnog napona nije dostupan za punjenje baterije, važno je nadzirati i štedjeti
bateriju. Vaše računalo podržava optimalni plan napajanja za upravljanje upotrebom i uštedom
energije kako biste mogli uskladiti performanse računala sa štednjom energije.
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
Microsoft® Windows ima dva stanja uštede energije – mirovanje i hibernaciju.
Mirovanje – stanje mirovanja aktivira se automatski nakon razdoblja neaktivnosti ako se koristi
baterijsko ili vanjsko napajanje. Vaš se rad sprema u memoriju da biste vrlo brzo mogli nastaviti
rad. Stanje mirovanja možete i ručno pokrenuti. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Ručno
pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
na stranici
41
.
Hibernacija – stanje hibernacije aktivira se automatski ako razina napunjenosti baterije padne na
kritičnu razinu. U stanju hibernacije vaš će se rad spremiti u hibernacijsku datoteku te će se
računalo isključiti.
NAPOMENA:
možete ručno pokrenuti hibernaciju. Pogledajte odjeljak
Ručno pokretanje stanja
mirovanja i izlaz iz njega
na stranici
41
i
Ručno pokretanje hibernacije i izlaz iz nje (samo
odabrani modeli)
na stranici
41
.
OPREZ:
da biste smanjili rizik od mogućeg smanjenja kvalitete audio i videozapisa, gubitka
funkcionalnosti audio ili videoreprodukcije ili gubitka podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja dok
očitavate ili snimate na disk ili na vanjsku medijsku karticu.
NAPOMENA:
ne možete pokrenuti ni jednu vrstu mrežnog povezivanja ni upotrebljavati funkcije
računala dok je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije.
Intel Smart Response Technology (samo odabrani modeli)
Značajka Intel Rapid Start Technology (RST) na odabranim je modelima po zadanom tvornički
omogućena. Rapid Start Technology omogućuje brzo nastavljanje rada računala nakon neaktivnosti.
Rapid Start Technology upravlja mogućnostima uštede energije prema sljedećem:
Mirovanje – Rapid Start Technology omogućuje odabir stanja mirovanja. Da biste izašli iz stanja
mirovanja, pritisnite bilo koju tipku, aktivirajte dodirnu pločicu ili kratko pritisnite gumb za
uključivanje.
Hibernacija – Rapid Start Technology pokreće hibernaciju nakon razdoblja neaktivnosti za
vrijeme stanja mirovanja ili kada napunjenost baterije dosegne kritičnu razinu. Nakon pokretanja
stanja hibernacije pritisnite gumb za uključivanje kako biste nastavili s radom.
NAPOMENA:
Rapid Start Technology možete onemogućiti u programu Setup Utility (BIOS). Ako
želite sami imati mogućnost pokretanja stanja hibernacije, morate omogućiti pokretanje hibernacije od
strane korisnika pomoću mogućnosti napajanja. Pogledajte odjeljak
Ručno pokretanje hibernacije i
izlaz iz nje (samo odabrani modeli)
na stranici
41
.
40
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample