HP 255 G3 user manual download (Page 47 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 84
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta omogućuje povećavanje i smanjivanje slika i teksta.
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na zaslon, a zatim ih približite.
Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na zaslon, a zatim ih razmaknete.
Rotiranje (samo odabrani modeli)
Rotiranje omogućuje okretanje stavki poput fotografija.
Usidrite kažiprst lijeve ruke na objekt koji želite rotirati. Kažiprstom desne ruke klizite ukrug od
položaja u 12 sati do položaja u 3 sata. Da biste rotirali u obrnutom smjeru, pomaknite kažiprst s
3 sata na 12 sati.
NAPOMENA:
rotiranje je namijenjeno specifičnim aplikacijama u kojima možete manipulirati
objektom ili slikom. Rotiranje možda ne funkcionira za sve aplikacije.
Korištenje gesti dodirnog zaslona (samo neki modeli)
35
Sample