HP 255 G3 user manual download (Page 46 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 84
Dodirivanje
Da biste odabrali nešto na zaslonu, koristite funkciju dodirivanja.
Da biste odabrali neku stavku, jednim prstom dodirnite objekt na zaslonu. Dva puta dodirnite
stavku da biste je otvorili.
Pomicanje
Pomicanje je korisno za pomicanje pokazivača gore, dolje, lijevo ili desno na stranici ili slici.
Postavite dva prsta na zaslon pa ih povucite prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.
34
Poglavlje 5
Navigacija po zaslonu
Sample