HP 255 G3 user manual download (Page 45 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 84
Polagano prijeđite prstom od gornjeg ruba zone dodirne pločice da bi vam se prikazala ikona
Prilagodi
.
Korištenje gesti dodirnog zaslona (samo neki modeli)
Računalo s dodirnim zaslonom omogućuje izravno upravljanje stavkama na zaslonu prstima.
SAVJET:
na računalima s dodirnim zaslonom geste možete izvršavati na zaslonu ili na dodirnoj
pločici. Akcije na zaslonu možete izvršavati i tipkovnicom i mišem.
Povlačenje jednim prstom
Klizanje jednim prstom većinom se koristi za listanje i pomicanje po popisima i stranicama, ali tu
gestu možete koristiti i za druge vrste interakcije, primjerice za pomicanje objekta.
Da biste se pomicali po zaslonu, lagano kližite jednim prstom po zaslonu u smjeru u kojem se
želite kretati.
NAPOMENA:
kada je na početnom zaslonu prikazano mnogo aplikacija, možete klizati prstom
da biste zaslon pomaknuli ulijevo ili udesno.
Da biste povlačili objekt, pritisnite ga i držite, a potom povucite da biste ga pomaknuli.
Korištenje gesti dodirnog zaslona (samo neki modeli)
33
Sample