HP 255 G3 user manual download (Page 34 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 84
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu
(2)
ili usmjerivač.
NAPOMENA:
ako mrežni kabel sadrži sklop za smanjivanje šumova
(3)
, koji sprječava
interferenciju s televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj kabela sa sklopom prema
računalu.
22
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample