HP 255 G3 user manual download (Page 33 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 84
HSPA (High Speed Packet Access, pristup paketima velikom brzinom), koji omogućuje pristup
mrežama zasnovanima na telekomunikacijskom standardu GSM (Global Systems for Mobile
Communications, globalni sustavi za mobilne komunikacije)
EV-DO (Evolution Data Optimized, optimizirani evolucijski podaci), koji omogućuje pristup
mrežama zasnovanima na telekomunikacijskom standardu CDMA (Code Division Multiple
Access, višestruki pristup dijeljenjem koda)
LTE (Long Term Evolution, dugoročna evolucija), koji omogućuje pristup mrežama koje
podržavaju tehnologiju LTE
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj
HP-ova modula za mobilnu širokopojasnu vezu.Serijski broj ispisan je na oznaci unutar odjeljka za
bateriju na računalu.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu modula za prepoznavanje pretplatnika (SIM-a).
SIM sadrži osnovne podatke o vama, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) te informacije o
mreži. Neka računala sadrže SIM koji je predinstaliran u odjeljku za bateriju. Ako SIM nije
predinstaliran, možda je priložen informacijama o HP-ovoj mobilnoj širokopojasnoj mreži koje ste
dobili uz računalo ili će ga operater mobilne mreže možda isporučiti odvojeno od računala.
Informacije o HP-ovoj mobilnoj širokopojasnoj vezi i načinu aktivacije usluge s preferiranim
operaterom mobilne mreže potražite u informacijama o HP-ovoj mobilnoj širokopojasnoj vezi
priloženima uz računalo.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo odabrani modeli)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno
fizičko kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
računala (stolno računalo, prijenosno računalo, ručno računalo)
telefoni (mobitel, bežični telefon, pametni telefon)
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
miš
Bluetooth uređaji pružaju mogućnost ravnopravnog umrežavanja koje dozvoljava postavljanje PAN-a
(osobne područne mreže) Bluetooth uređaja. Informacije o konfiguriranju i upotrebi Bluetooth uređaja
potražite u softverskoj pomoći za Bluetooth.
Povezivanje s ožičenom mrežom
Povezivanje s lokalnom mrežom (LAN-om)
Ako želite povezati računalo izravno s usmjerivačem u svom domu (umjesto bežičnog rada) ili ako se
želite povezati s postojećom mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Za povezivanje s LAN-om potreban je 8-pinski mrežni kabel RJ-45.
Da biste priključili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
Mrežni kabel priključite u mrežnu utičnicu
(1)
na računalu.
Povezivanje s ožičenom mrežom
21
Sample