HP 255 G3 user manual download (Page 32 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 84
Povezivanje s WLAN-om
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li uključen uređaj za WLAN. Ako je uređaj uključen, žaruljica za bežičnu vezu je
uključena. Ako je žaruljica za bežičnu vezu isključena, pritisnite gumb za bežičnu vezu.
NAPOMENA:
kad su svi bežični uređaji isključeni, na nekim je modelima žaruljica za bežičnu
vezu žute boje.
2.
Na radnoj površini ili na početnom zaslonu sustava Windows postavite pokazivač u gornji desni
ili donji desni kut zaslona da bi se prikazali gumbići.
3.
Odaberite
Postavke
pa kliknite ikonu statusa mreže.
4.
Odaberite WLAN s popisa.
5.
Kliknite
Poveži
.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kod. Upišite kôd, a
zatim kliknite
Prijava
da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA:
ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili
pristupne točke.
NAPOMENA:
ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, na radnoj površini sustava
Windows desnom tipkom miša kliknite ikonu statusa mreže, a potom odaberite
Otvori centar za
mrežu i zajedničko korištenje
. Kliknite
Postavljanje nove veze ili mreže
. Prikazat će se popis
mogućnosti koje omogućuju ručno traženje mreže i povezivanje s njom ili pak stvaranje nove
mrežne veze.
6.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, postavite pokazivač miša iznad ikone
mrežnog statusa u području obavijesti na krajnjem desnom dijelu programske trake.
NAPOMENA:
funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a,
proizvođaču usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim
preprekama, kao što su zidovi i podovi.
Upotreba HP-ove mobilne širokopojasne veze (samo neki modeli)
HP-ova mobilna širokopojasna veza računalu omogućuje upotrebu WWAN-ova za pristup internetu s
više mjesta i na većim područjima nego putem WLAN-ova. Za upotrebu HP-ove mobilne
širokopojasne veze potreban je davatelj mrežne usluge (naziva se
operater mobilne mreže
), koji je u
većini slučajeva operater mobilne telefonije. Pokrivenost HP-ovom mobilnom širokopojasnom
mrežom slična je pokrivenosti mrežom za mobilnu telefoniju.
Kada se upotrebljava s uslugom operatera mobilne telefonije, HP-ova mobilna širokopojasna mreža
pruža slobodu povezivanja s internetom, slanja e-pošte ili povezivanja s korporacijskom mrežom bez
obzira na to jeste li na putu ili izvan dometa javnih Wi-Fi pristupnih točaka.
HP podržava sljedeće tehnologije:
20
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample