HP 255 G3 user manual download (Page 30 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 84
WLAN širokog područja kao što je organizacijski ili javni WLAN obično upotrebljava bežične
pristupne točke koje se mogu prilagoditi velikom broju računala i dodataka te mogu odvojiti
kritične mrežne funkcije.
Kućni ili uredski WLAN obično se sastoji od bežičnog usmjerivača koji za nekoliko bežičnih i
stolnih računala omogućuje zajedničko korištenje internetske veze, pisača i datoteka bez
potrebe za dodatnim hardverom ili softverom.
Da biste upotrijebili uređaj za WLAN na svom računalu, morate se povezati s infrastrukturom WLAN-a
(koju omogućuje davatelj usluga ili javna odnosno poslovna mreža).
Korištenje davatelja internetskih usluga (ISP)
Kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja internetskih
usluga (ISP). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP) za kupnju internetske usluge i
modema. ISP će vam pomoći postaviti modem, instalirati mrežni kabel za povezivanje bežičnog
računala s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
NAPOMENA:
ISP će vam dati korisnički ID i zaporku za pristup internetu. Zabilježite te podatke te ih
pohranite na sigurno mjesto.
Postavljanje bežične mreže WLAN
Da biste postavili WLAN i povezali se s internetom, potrebna je sljedeća oprema:
Širokopojasni modem (DSL ili kabelski)
(1)
i usluga brzog interneta zakupljena od davatelja
internetskih usluga
Bežični usmjerivač
(2)
(kupuje se zasebno)
Bežično računalo
(3)
NAPOMENA:
u neke je modeme ugrađen bežični usmjerivač. Informacije o vrsti modema koji imate
zatražite od davatelja internetskih usluga.
Ilustracija u nastavku prikazuje primjer instalacije bežične mreže koja je povezana na internet.
Kako se vaša mreža širi, na nju se mogu povezati dodatna bežična i fiksna računala radi pristupa
internetu.
Pomoć za postavljanje WLAN-a potražite u informacijama koje ste dobili s usmjerivačem ili od vašeg
ISP-a.
18
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample