HP 255 G3 user manual download (Page 28 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 84
3
Povezivanje s mrežom
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i
pristupati informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne
veze. Ovo će vam poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Bežična tehnologija prenosi podatke radiovalovima, a ne žicama. Vaše je računalo možda opremljeno
jednim ili više sljedećih bežičnih uređaja:
Uređaj za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) – povezuje računalo na bežične lokalne mreže (često
nazvane Wi-Fi mreže, bežični LAN ili WLAN) u uredima tvrtki, vašem domu, javnim mjestima
kao što su aerodromi, restorani, kafići, hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u
računalu komunicira s bežičnim usmjerivačem ili pristupnom točkom.
HP-ov modul za mobilnu širokopojasnu vezu (samo određeni modeli) – uređaj za bežičnu mrežu
širokog dosega (WWAN) koji omogućuje bežično povezivanje na mnogo širem području.
Operateri mobilne mreže postavljaju bazne stanice (slične mobilnim odašiljačima) na velikim
zemljopisnim područjima da bi pokrili velika područja cijelih županija država, regija ili država.
Bluetooth uređaj (samo odabrani modeli) – stvara osobne područne mreže (PAN-ove) za
povezivanje s drugim Bluetooth uređajima kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice,
zvučnici i fotoaparati. U osobnim područnim mrežama (PAN) svaki uređaj komunicira izravno s
drugim uređajem, a uređaji jedan drugome moraju biti relativno blizu postavljeni, uobičajeno
unutar 10 metara (približno 33 stope).
Za dodatne informacije o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i poveznice na web-mjesta u
Pomoći i podršci. Na početnom zaslonu upišite
pomoć
, a zatim odaberite
Pomoć i podrška
.
Upotreba kontrola bežične veze
Bežičnim uređajem na računalu možete upravljati pomoću ovih značajki:
Gumb bežične veze, prekidač bežične veze, tipka bežične veze ili tipka za način rada u
zrakoplovu (u ovom poglavlju gumb bežične veze) (samo odabrani modeli)
Kontrole operacijskog sustava
Korištenje gumba za bežičnu vezu
Računalo ima gumb za bežičnu vezu, jedan ili više bežičnih uređaja i, na odabranim modelima, dvije
žaruljice bežične veze. Svi bežični uređaji u računalu tvornički su omogućeni i ako je računalo
opremljeno žaruljicom za bežične uređaje, ona svijetli (bijelo) kada uključite računalo.
Žaruljica za bežičnu vezu pokazuje cjelokupno stanje bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinih uređaja.
Ako žaruljica za bežičnu vezu svijetli bijelo, najmanje je jedan bežični uređaj uključen. Ako žaruljica
za bežičnu vezu izgleda isključeno, svi su bežični uređaji isključeni.
NAPOMENA:
na nekim modelima žaruljica za bežičnu vezu svijetli žuto kada su svi bežični uređaji
isključeni.
16
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample