HP 255 G3 user manual download (Page 26 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 84
Donja strana
Komponenta
Opis
(1)
Zasun baterije
Zaključava i otključava bateriju u odjeljku za bateriju.
(2)
Odjeljak za bateriju
Drži bateriju.
(3)
Ventilacijski otvor
Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih
komponenti.
NAPOMENA:
ventilator računala automatski se
uključuje radi hlađenja unutarnjih komponenti i
sprječavanja pregrijavanja. Normalno je da se
unutarnji ventilator uključuje i isključuje tijekom
uobičajenog rada.
(4)
Zasun za otpuštanje baterije
Otpušta bateriju.
(5)
Otvori za zvučnike (2)
Proizvode zvuk.
14
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample