HP 255 G3 user manual download (Page 22 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 84
Gornja strana
Dodirna pločica
Komponenta
Opis
(1)
Područje dodirne pločice
Čita vaše geste prstom za pomicanje pokazivača ili
aktiviranje stavki na zaslonu.
NAPOMENA:
dodirna pločica podržava i geste prelaska
prstom od ruba. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Prelazak prstom od ruba
na stranici
31
.
(2)
Lijeva tipka dodirne pločice
Funkcionira kao lijeva tipka na vanjskom mišu.
(3)
Desna tipka dodirne pločice
Funkcionira kao desna tipka na vanjskom mišu.
10
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample