HP 240 G5 user manual download (Page 9 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 91
Energijos taupymo būsenų naudojimas
...........................................................................................
38
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
....................................................
39
Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir išjungimas
............................................
39
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
.............................................
39
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant
............................................................
40
Akumuliatoriaus energijos naudojimas
............................................................................................
40
HP akumuliatoriaus tikrinimo funkcijos naudojimas
.....................................................
41
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas
....................................................................
41
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas
..............................................................
41
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas
.............................................................
41
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas
.......................................
41
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
...................................
42
Akumuliatoriaus išėmimas
.............................................................................................
42
Akumuliatoriaus energijos taupymas
............................................................................
43
Keičiamojo akumuliatoriaus išmetimas
.........................................................................
44
Akumuliatoriaus keitimas
...............................................................................................
44
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas
.............................................................................
45
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas
.......................................................................
46
8
Sauga
.........................................................................................................................................................
47
Kompiuterio apsauga
..........................................................................................................................................
47
Slaptažodžių naudojimas
....................................................................................................................................
48
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“
..........................................................
48
Slaptažodžių nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
.............................................
48
BIOS administratoriaus slaptažodžio valdymas
...............................................................................
49
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis
..................................................................
51
Kompiuterio sąrankos „DriveLock“ slaptažodžio tvarkymas (tik tam tikruose gaminiuose)
..........
51
„DriveLock“ slaptažodžio nustatymas
...........................................................................
52
„DriveLock“ įgalinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..................................................
52
„DriveLock“ išjungimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..................................................
53
„DriveLock“ slaptažodžio įvedimas (tik tam tikruose gaminiuose)
...............................
54
„DriveLock“ slaptažodžio keitimas (tik tam tikruose gaminiuose)
...............................
55
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
.................................................................................................
55
Užkardos programinės įrangos naudojimas
.......................................................................................................
55
Svarbių saugos naujinimų diegimas
....................................................................................................................
56
„HP Client Security“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
........................................................................
56
„HP Touchpoint Manager“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..............................................................
56
Pasirinktinio apsauginio troselio tvirtinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
.....................................................
56
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
............................................................
56
Pirštų atspaudų skaitytuvo suradimas
.............................................................................................
57
ix
Sample