HP 240 G5 user manual download (Page 82 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 91
BIOS diegimo procedūros skiriasi. Atsisiuntę naujinį, vykdykite visus ekrane pateikiamus nurodymus. Jei
nepateikiama jokių nurodymų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite
Pradėti
>
Kompiuteris
.
2.
Pasirinkite standžiojo disko pavadinimą. Paprastai standusis diskas būna pavadintas „Vietinis diskas
(C:)“.
3.
Pagal anksčiau užrašytą standžiojo disko maršrutą raskite aplanką su atnaujinimu ir jį atidarykite.
4.
Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pvz.,
failopavadinimas
.exe).
Pradedama diegti BIOS.
5.
Baikite diegti vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
kai ekrane pranešama apie sėkmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš standžiojo
disko.
Įkrovimo tvarkos keitimas naudojant f9 raginimą
Norėdami dinamiškai pasirinkti įkrovimo įrenginį vykdomai paleisties sekai, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Pereikite prie įkrovimo įrenginių parinkčių meniu:
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite
f9
, kad
įjungtumėte įkrovimo įrenginių parinkčių meniu.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
Planšetinį kompiuterį išjunkite. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garsumo
mažinimo mygtuku, kad būtų parodytas paleisties meniu, tada bakstelėkite
F9
, kad
įjungtumėte įkrovimo įrenginių parinkčių meniu.
2.
Pasirinkite įkrovimo įrenginį, tada paspauskite
enter
.
TPM BIOS parametrai (tik tam tikruose gaminiuose)
SVARBU:
prieš įjungdami patikimos platformos modulio (TPM) funkciją šioje sistemoje, turite įsitikinti, kad
numatomas TPM naudojimo būdas atitinka galiojančius vietinius įstatymus, taisykles ir politiką, be to, būtina
gauti patvirtinimą ar licenciją (jei reikalaujama). Jei kiltų kokių nors atitikimo problemų dėl TPM veikimo ar
naudojimo būdo, kuris pažeidžia anksčiau nurodytus reikalavimus, visą atsakomybę išskirtinai prisiimate jūs.
HP neprisiima jokios susijusios atsakomybės.
TPM jūsų kompiuteriui suteikia papildomo saugumo. TPM parametrus galite keisti naudodami sąrankos
priemonę „Computer Setup“ (BIOS).
PASTABA:
jei TPM parametrą pakeisite į „Hidden“ (Paslėpta), TPM bus nematomas operacinėje sistemoje.
Jei kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ norite pasiekti TPM parametrus:
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas
67
puslapyje
.
2.
Pasirinkite
Apsauga
,
TPM integruotoji apsauga
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
70
11 skyrius
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Sample