HP 240 G5 user manual download (Page 77 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 91
Norėdami atkurti anksčiau išsaugotą informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
Priežiūra
>
Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas
.
2.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atkurkite sistemos nuostatas, viso kompiuterio duomenis
(tik tam tikruose gaminiuose) arba savo failus.
Norėdami atkurti savo informaciją naudodami paleisties atkūrimo funkciją, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
ĮSPĖJIMAS:
tam tikros paleisties atkūrimo parinktys ištrins visą standžiojo disko turinį ir suformatuos jį iš
naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga negrąžinamai pašalinami.
Suformatavus atkūrimo procesas atkuria operacinę sistemą, tvarkykles, programinę įrangą ir priemones iš
atkurti skirtos atsarginės kopijos.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar yra sukurtas „Windows“ skaidinys.
Norėdami patikrinti, ar yra „Windows“ skaidinys, pasirinkite
Pradėti
>
Kompiuteris
.
PASTABA:
jei „Windows“ skaidinio sąraše nėra, operacinę sistemą ir programas reikės atkurti
naudojant „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską ir
Driver Recovery
(tvarkyklių atkūrimo)
laikmeną. Papildomos informacijos ieškokite
„Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
66
puslapyje
.
3.
Jei „Windows“ skaidinys sąraše yra, paleiskite kompiuterį iš naujo, tada prieš įkeldami operacinę sistemą
„Windows“ paspauskite klavišą
f8
.
4.
Pasirinkite
Paleisties atkūrimas
.
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
jei reikia daugiau informacijos apie informacijos atkūrimą naudojant „Windows“ įrankius,
pasirinkite
Pradėti
>
Žinynas ir palaikymas
.
f11 atkūrimo įrankių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
ĮSPĖJIMAS:
naudojant
f11
įrankį visiškai ištrinamas standžiojo disko turinys ir diskas suformatuojamas iš
naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga negrąžinamai pašalinami. Atkūrimo
priemonė
f11
iš naujo įdiegia operacinę sistemą ir HP programas bei tvarkykles, įdiegtas gamintojo.
Gamintojo neįdiegtą programinę įrangą privalote įdiegti iš naujo.
Norėdami atkurti originalų standžiojo disko atvaizdą naudodami klavišą
f11
, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar kompiuteryje yra HP atkūrimo skaidinys: spustelėkite
Pradėti
, dešiniuoju
pelės klavišu spustelėkite
Kompiuteris
, spustelėkite
Valdyti
, tada spustelėkite
Disko valdymas
.
PASTABA:
jei „HP Recovery“ skaidinio sąraše nėra, operacinę sistemą ir programas reikės atkurti
naudojant „Windows 7“ operacinės sistemos laikmeną ir
Driver Recovery
(tvarkyklių atkūrimo) laikmeną.
Papildomos informacijos ieškokite
„Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
66
puslapyje
.
3.
Jei HP atkūrimo skaidinys sąraše yra, paleiskite kompiuterį iš naujo ir prieš pasileidžiant operacinei
sistemai „Windows“, paspauskite klavišą
f11
.
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Sistemos atkūrimo vykdymas
65
Sample