HP 240 G5 user manual download (Page 74 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 91
10
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Jūsų kompiuteryje yra HP ir „Windows“ įrankiai, padėsiantys apsaugoti jūsų informaciją ir prireikus ją atkurti.
Šie įrankiai padeda sugrąžinti tinkamą kompiuterio veikimo būseną, tereikia atlikti kelis paprastus veiksmus.
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie šiuos procesus:
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
Sistemos atkūrimą ir duomenų atgavimą
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
Sistemos atkūrimas po gedimo yra sėkmingas tiek, kiek nauja atsarginė kopija.
1.
Sėkmingai nustatę kompiuterį sukurkite HP atkūrimo laikmeną. Atliekant šį veiksmą sukuriamas
„Windows 7“ operacinės sistemos DVD diskas ir
Driver Recovery
(tvarkyklių atkūrimo) DVD diskas.
„Windows“ DVD diską galima panaudoti diegiant operacinę sistemą iš naujo, kai standusis diskas
sugenda arba pakeičiamas.
Driver Recovery
(tvarkyklės atkūrimo) DVD disku įdiegiamos tam tikros
tvarkyklės ir programos. Žr.
Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo
priemonę
62
puslapyje
.
2.
Naudodami „Windows“ atsarginio kopijavimo ir atkūrimo įrankius atlikite tokius veiksmus:
Sukurti atskirų failų ir aplankų atsargines kopijas
Sukurti atsarginę viso standžiojo disko kopiją (tik tam tikruose gaminiuose)
Sukurti sistemos taisymo diskus (tik tam tikruose gaminiuose) įdiegtu kompiuterio optiniu diskų
įrenginiu (tik tam tikruose gaminiuose) arba pasirinktiniu išoriniu optiniu diskų įrenginiu
Sukurti sistemos atkūrimo taškus
PASTABA:
šiame vadove pateikiama atsarginių kopijų kūrimo, duomenų atgavimo ir atkūrimo parinkčių
apžvalga. Jei reikia išsamesnės informacijos apie esamus įrankius, žr. priemonę „Žinynas ir palaikymas“.
Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“, pasirinkite
Pradėti
>
Žinynas ir palaikymas
.
PASTABA:
jei sistema veikia nestabiliai, HP rekomenduoja išsispausdinti atkūrimo procedūrų nurodymus ir
saugoti juos, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.
Sugedus sistemai galėsite naudoti atsarginių kopijų failus kompiuterio turiniui atkurti. Žr.
Atsarginių
informacijos kopijų kūrimas
63
puslapyje
.
Rekomendacijos
Kurdami atkūrimo laikmeną ar atsargines kopijas diskuose naudokite vieną iš toliau nurodytų diskų tipų
(įsigyjama atskirai): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL arba DVD±RW. Diskų pasirinkimas priklauso
nuo naudojamo optinio diskų įrenginio.
prieš pradėdami kurti atkūrimo laikmeną ar atsarginę kopiją įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie
kintamosios srovės šaltinio.
Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo priemonę
HP atkūrimo diskų kūrimo priemonė yra programinė įranga, siūlanti alternatyvių atkūrimo laikmenų kūrimo
būdų. Sėkmingai parengę kompiuterį, galite sukurti atkūrimo laikmeną naudodami HP atkūrimo disko kūrimo
62
10 skyrius
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Sample