HP 240 G5 user manual download (Page 70 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 91
9
Priežiūra
Kad kompiuteris gerai veiktų, svarbu reguliariai jį prižiūrėti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tokius
įrankius kaip disko defragmentavimo ir valymo programos. Jame taip pat pateikiamos instrukcijos, kaip
atnaujinti programas ir tvarkykles, kaip išvalyti kompiuterį, ir patarimai, kaip keliauti su kompiuteriu (arba jį
transportuoti).
Kaip pagerinti našumą
Reguliariai prižiūrėdami kompiuterį, pvz., naudodami disko defragmentavimo ir valymo programas, galite
pagerinti kompiuterio veikimą.
Disko defragmentavimo programos naudojimas
HP rekomenduoja standųjį diską defragmentuoti naudojant disko defragmentavimo programą bent kartą per
mėnesį.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Administravimo priemonės
ir tada
pasirinkite
Standžiojo disko defragmentavimas
.
PASTABA:
operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija, padidinanti
jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą, paleidžiant
paslaugų programas arba keičiant „Windows“ parametrus, galite būti paprašyti duoti leidimą arba įvesti
slaptažodį. Žr. priemonę „Žinynas ir palaikymas“. Kad pasiektumėte priemonę „Žinynas ir palaikymas“,
pasirinkite
Pradėti
> Visos programos
>
HP žinynas ir palaikymas
.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
Disko valymo programos naudojimas
Naudodami disko valymo programą standžiajame diske galite ieškoti nereikalingų failų, kuriuos galite saugiai
panaikinti, kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.
Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Administravimo priemonės
, o tada
pasirinkite
Atlaisvinti vietos diske
.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP 3D DriveGuard“ saugo standųjį diską jį sustabdydama ir sulaikydama duomenų užklausas įvykus vienam
iš toliau nurodytų įvykių:
Numetus kompiuterį.
Perkeliant kompiuterį uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją.
58
9 skyrius
Priežiūra
Sample