HP 240 G5 user manual download (Page 65 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 91
3.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite apsaugoti, tada paspauskite klavišą
enter
(įvesti).
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir pasirinkite parinktis, kad įgalintumėte „DriveLock“ ir
sistemos paraginti galėtumėte įvesti slaptažodžius.
PASTABA:
kai kuriuose gaminiuose sistema gali paraginti įvesti
DriveLock
. Lauke skiriamos
didžiosios ir mažosios raidės.
5.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite
Pagrindinis
, pasirinkite
Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), tada pasirinkite
Taip
.
„DriveLock“ išjungimas (tik tam tikruose gaminiuose)
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirodžius HP logotipui paspauskite
f10
, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Išjunkite planšetinį kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso mažinimo mygtuku, kol bus
parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite
F10
, kad patektumėte į kompiuterio sąranką.
2.
Pasirinkite
Sauga
, pasirinkite
Hard Drive Utilities
(standžiojo disko priemonės), pasirinkite
DriveLock
,
tada paspauskite
enter
(įvesti).
PASTABA:
kai kuriuose gaminiuose gali tekti įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį ir pasirinkti
Set
DriveLock password
(nustatyti „DriveLock“ slaptažodį).
3.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite tvarkyti, tada paspauskite klavišą
enter
(įvesti).
4.
„DriveLock“ slaptažodį išjunkite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
5.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite
Pagrindinis
, pasirinkite
Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), tada pasirinkite
Taip
.
Slaptažodžių naudojimas
53
Sample