HP 240 G5 user manual download (Page 63 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 91
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis
Pasirodžius raginimui
BIOS administratoriaus slaptažodis
, įveskite savo slaptažodį (naudokitės tais pačiais
klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį), tada paspauskite
enter
(įvesti). Po dviejų nesėkmingų
bandymų įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį, turėsite paleisti kompiuterį iš naujo ir bandyti dar kartą.
Kompiuterio sąrankos „DriveLock“ slaptažodžio tvarkymas (tik tam tikruose
gaminiuose)
ĮSPĖJIMAS:
kad funkcija „DriveLock“ apsaugotas standusis diskas netaptų visiškai nepanaudojamas,
užsirašykite „DriveLock“ vartotojo slaptažodį ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį ir pasidėkite saugiai toliau
nuo kompiuterio. Jei užmiršote abu „DriveLock“ slaptažodžius, standusis diskas bus visam laikui užblokuotas
ir juo nebegalėsite naudotis.
„DriveLock“ apsauga užkerta kelią neleistinai prieigai prie standžiojo disko turinio. Funkcija „DriveLock“ gali
būti taikoma tik vidiniams standiesiems kompiuterio diskams. Pritaikius diskui „DriveLock“ apsaugą, norint
naudotis disku reikia įvesti slaptažodį. Diską reikia įdėti į kompiuterį arba papildomą prievado skirstytuvą, jei
norite, kad jis būtų pasiekiamas „DriveLock“ slaptažodžiais.
Jei norite vidinį standųjį diską apsaugoti priemone „DriveLock“, pirmiausia kompiuterio sąrankoje turite
nustatyti naudotojo slaptažodį ir pagrindinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus saugos
priemonės „DriveLock“ naudojimo ypatumus:
Pritaikius „DriveLock“ apsaugą standžiajam diskui, juo galėsite naudotis tik įvedę vartotojo slaptažodį
arba pagrindinį slaptažodį.
Vartotojo slaptažodis turi priklausyti kasdieniam apsaugoto standžiojo disko vartotojui. Pagrindinis
slaptažodis gali priklausyti sistemos administratoriui arba kasdieniam vartotojui.
Vartotojo slaptažodis ir pagrindinis slaptažodis gali būti identiški.
Naudotojo slaptažodį arba pagrindinį slaptažodį pašalinti galite tik pašalindami standžiojo disko
„DriveLock“ apsaugą.
PASTABA:
kai kuruose gaminiuose BIOS administratoriaus slaptažodį reikia nustatyti prieš naudpjant
„DriveLock“ funkcijas.
Slaptažodžių naudojimas
51
Sample