HP 240 G5 user manual download (Page 58 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 91
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas
Patikrinkite kintamosios srovės adapterį, jei kompiuterį prijungus prie kintamosios srovės šaltinio kyla bet
kurios iš toliau nurodytų problemų:
Kompiuteris neįsijungia.
Ekranas neįsijungia.
Maitinimo lemputės nedega.
Norėdami patikrinti kintamosios srovės adapterį:
PASTABA:
toliau pateikiami nurodymai taikomi kompiuteriams su keičiamaisiais akumuliatoriais.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
3.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio ir kintamosios srovės lizdo.
4.
Įjunkite kompiuterį.
Jei maitinimo lemputės
dega
, kintamosios srovės adapteris veikia tinkamai.
Jei maitinimo lemputės
nešviečia
, kintamosios srovės adapteris neveikia ir turėtų būti pakeistas.
Jei reikia informacijos, kaip įsigyti pakaitinį kintamosios srovės maitinimo adapterį, kreipkitės į palaikymo
tarnybą.
46
7 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample