HP 240 G5 user manual download (Page 56 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 91
Atjunkite išorinius įrenginius, kurie neprijungti prie išorinio maitinimo šaltinio, kai jų nenaudojate.
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines atminties korteles, kuriomis nesinaudojate.
Sumažina ekrano šviesumą.
Prieš palikdami darbą, inicijuokite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Keičiamojo akumuliatoriaus išmetimas
PERSPĖJIMAS!
Kad nekiltų gaisras arba nenudegtumėte, neardykite, nedaužykite ir nebadykite;
netrumpinkite išorinių kontaktų; nemeskite į ugnį arba vandenį.
Informacijos, kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorių, rasite vadove
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos
informacija
. Norėdami pasiekti vartotojo vadovus, pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
HP žinynas ir
palaikymas
>
HP dokumentai
.
Akumuliatoriaus keitimas
HP akumuliatoriaus patikrinimo funkcija praneša jums, kad, kai vidinė kamera tinkamai neįkraunama arba
sumažėja akumuliatoriaus talpa, reikia pakeisti akumuliatorių. Jei akumuliatoriui galioja HP garantija,
instrukcijose pateikiamas garantijos ID. Pranešime nurodoma HP svetainė, kurioje rasite daugiau informacijos
apie atsarginio akumuliatoriaus įsigijimą.
44
7 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample