HP 240 G5 user manual download (Page 55 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 91
3.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių
(3)
.
– arba –
1.
Padėkite apverstą kompiuterį ant lygaus paviršiaus taip, kad akumuliatorius būtų prieš jus.
2.
Kad atlaisvintumėte akumuliatorių, pastumkite akumuliatoriaus
ƬNVDWRULō
(1)
, tada pastumkite
akumuliatoriaus atlaisvinimo
ƬNVDWRULō
(2)
.
PASTABA:
akumuliatoriaus
ƬNVDWRULXV
automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
3.
Palenkite akumuliatorių
(3)
į viršų ir išimkite jį
(4)
iš kompiuterio.
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Naudodami energijos vartojimo parinktis „Windows“ valdymo skyde pasirinkite energijos taupymo
parametrus.
Išjunkite belaidžio ir vietinio tinklo LAN ryšius ir uždarykite modemo programas, kai jų nenaudojate.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
43
Sample