HP 240 G5 user manual download (Page 54 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 91
Jei kompiuteris įjungtas arba energijos taupymo būsenos, jis trumpai veikia energijos taupymo režimu, o tada
išsijungia. Neįrašyta informacija prarandama.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
Prijunkite vieną iš įrenginių:
kintamosios srovės adapteris
Papildomas prijungimas prie stotelės arba išplėtimo įrenginio
Papildomas maitinimo adapteris, įsigytas kaip priedas iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis
Norėdami išspręsti su beveik išsekusiu akumuliatoriumi susijusią problemą, kai neprieinamas joks maitinimo
šaltinis, įrašykite darbą ir išjunkite kompiuterį.
Akumuliatoriaus išėmimas
Kaip išimti akumuliatorių:
ĮSPĖJIMAS:
jei akumuliatorius yra vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis, jį išėmę galite prarasti
informaciją. Kad neprarastumėte informacijos, prieš išimdami akumuliatorių, įrašykite savo darbą operacinėje
sistemoje „Windows“ ir išjunkite kompiuterį.
1.
Padėkite apverstą kompiuterį ant lygaus paviršiaus taip, kad akumuliatoriaus skyrius būtų prieš jus.
2.
Pastumkite akumuliatoriaus
ƬNVDWRULō
(1)
, kad atlaisvintumėte akumuliatorių.
PASTABA:
akumuliatoriaus
ƬNVDWRULXV
automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
3.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių
(2)
.
– arba –
1.
Padėkite apverstą kompiuterį ant lygaus paviršiaus taip, kad akumuliatoriaus skyrius būtų prieš jus.
2.
Kad atlaisvintumėte akumuliatorių, pastumkite akumuliatoriaus
ƬNVDWRULō
(1)
, tada pastumkite
akumuliatoriaus atlaisvinimo
ƬNVDWRULō
(2)
.
PASTABA:
akumuliatoriaus
ƬNVDWRULXV
automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
42
7 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample