HP 240 G5 user manual download (Page 53 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 91
HP akumuliatoriaus tikrinimo funkcijos naudojimas
Jei norite stebėti akumuliatoriaus būseną arba jei akumuliatorius nebelaiko įkrovos, naudodami priemonę
„HP Support Assistant“ paleiskite HP akumuliatoriaus patikrinimo funkciją. Jei HP akumuliatoriaus
patikrinimo funkcijos rezultatas rodo, kad akumuliatorių reikia pakeisti, kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Jei norite paleisti HP akumuliatoriaus patikrinimą:
1.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio.
PASTABA:
kompiuteris turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kad HP akumuliatoriaus
patikrinimas veiktų tinkamai.
2.
Pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
HP žinynas ir palaikymas
>
HP Support Assistant
.
– arba –
Įrankių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą.
3.
Pasirinkite
Mano kompiuteris
, pasirinkite skirtuką
Diagnostika ir įrankiai
, tada –
HP akumuliatoriaus
patikrinimas
.
HP akumuliatoriaus tikrinimo priemonė patikrina, ar tinkamai veikia akumuliatorius ir jo skyriai, o paskui
praneša patikrinimo rezultatus.
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas
Perkelkite žymiklį virš akumuliatoriaus matuoklio piktogramos, esančios „Windows“ darbalaukio
pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas
Naudojant akumuliatoriaus energiją, akumuliatoriaus iškrovos laikas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamas
funkcijas. Maksimalus iškrovos laikas palaipsniui trumpėja, nes akumuliatoriaus talpa natūraliai mažėja.
Patarimai, kaip pailginti akumuliatoriaus išsikrovimo laiką:
Sumažinkite ekrano ryškumą.
Maitinimo parinktyse pasirinkite parametrą
Energijos taupymas
.
Jei kompiuterio nenaudosite ilgiau nei 2 savaites, išimkite išimamą akumuliatorių.
Išimamą akumuliatorių padėkite vėsioje ir sausoje vietoje.
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie gamyklinius įspėjimus ir sistemos atsakus. Kai kuriuos įspėjimus
apie žemą akumuliatoriaus įkrovą ir sistemos pranešimus galima keisti naudojant energijos vartojimo
parinktis. Nustatytos parinktys naudojant maitinimo parinktis neturi įtakos lemputėms.
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas
Kai vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis akumuliatorius pasiekia žemą arba kritinį įkrovos lygį, nutinka
štai kas:
Akumuliatoriaus lemputė (tik tam tikruose gaminiuose) rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
– arba –
Energijos matuoklio piktograma pranešimų srityje rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
41
Sample