HP 240 G5 user manual download (Page 52 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 91
Kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus įkrova ir aktyvus energijos vartojimo planas, užveskite žymiklį
ant energijos matuoklio piktogramos.
Norėdami naudoti energijos vartojimo parinktis arba pakeisti maitinimo planą, pasirinkite energijos
matuoklio piktogramą, o tada sąraše pasirinkite reikiamą elementą.
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus
energiją, ar išorinį maitinimo šaltinį. Piktograma taip pat rodo pranešimą, ar akumuliatorius pasiekė beveik
išsikrovusio akumuliatoriaus arba kritinį įkrovos lygį.
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant
Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba užmigdymo
režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Energijos vartojimo parinktys
.
2.
Kairėje skiltyje bakstelėkite
Reikalauti slaptažodžio pabundant
.
3.
Pasirinkite
Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami
.
4.
Pasirinkite
Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama)
.
PASTABA:
jei reikia sukurti vartotojo paskyros slaptažodį arba pakeisti esamą vartotojo paskyros
slaptažodį, pasirinkite
Sukurti arba keisti vartotojo paskyros slaptažodį
ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus. Jei vartotojo abonemento slaptažodžio kurti arba keisti nereikia, pereikite prie
5 veiksmo.
5.
Pasirinkite
Įrašyti keitimus
.
Akumuliatoriaus energijos naudojimas
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Prie išorinio maitinimo šaltinio neprijungtas kompiuteris vartoja akumuliatoriaus energiją. Akumuliatoriaus
naudojimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, veikiančių programų, ekrano
šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių. Laikant akumuliatorių kompiuteryje,
kai kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, akumuliatorius įkraunamas, taip pat jūsų darbas
apsaugomas, jei nutrūksta maitinimas. Jei kompiuterio akumuliatorius įkrautas ir kompiuteris naudoja
išorinio kintamosios srovės šaltinio energiją, nuo kompiuterio atjungus kintamosios srovės adapterį,
kompiuteris automatiškai persijungia į maitinimą iš akumuliatoriaus.
PASTABA:
kai atjungiate kintamosios srovės šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų
taupoma akumuliatoriaus energija. Tam tikruose kompiuterio modeliuose galima perjungti
JUDƬNRV
režimus ir
pailginti akumuliatoriaus įkrovos naudojimo laiką.
40
7 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample